หน้าหลัก > องค์กร>สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ถึง ๙, ๐ ๒๒๒๑ ๕๓๐๖, ๐ ๒๒๒๑ ๔๓๔๔,
๐ ๒๒๒๑ ๕๓๗๖, ๐ ๒๒๒๑ ๕๓๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑

อีเมล์ webmaster@krisdika.go.th

 

 

 


ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล