หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายพนัส  สิมะเสถียร ประธานกรรมการ
นายบดี  จุณณานนท์ กรรมการ
นายสมชัย  ฤชุพันธุ์ กรรมการ
นายปัญญา  ถนอมรอด กรรมการ
นายธานิศ  เกศวพิทักษ์ กรรมการ
นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล กรรมการ
นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ กรรมการ
นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล กรรมการ
นายศักดา  ธนิตกุล กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล