หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานกรรมการ
นายสุเทพ  เจตนาการณ์กุล กรรมการ
พลตำรวจเอกวันชัย  ศรีนวลนัด กรรมการ
นายนันทวัฒน์  บรมานันท์ กรรมการ
นายกำชัย  จงจักรพันธ์ กรรมการ
นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร กรรมการ
นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ กรรมการ
พลเรือเอกปรีชาญ  จามเจริญ กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล