หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
พลเอกประพาฬ  กุลพิจิตร กรรมการ
คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ กรรมการ
นายอัชพร  จารุจินดา กรรมการ
นางโฉมศรี  อารยะศิริ กรรมการ
นายดิเรก  อิงคนินันท์ กรรมการ
ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร กรรมการ
นายมนัส  แจ่มเวหา กรรมการ
นายประพันธ์  นัยโกวิท กรรมการ
นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล