หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
นายเกษมสันต์  วิลาวรรณ กรรมการ
นางสาวพวงเพชร  สารคุณ กรรมการ
นางสุดาศิริ  วศวงศ์ กรรมการ
นายสุนทร  มณีสวัสดิ์ กรรมการ
พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ  บำเพ็ญบุญ กรรมการ
นายนคร  ศิลปอาชา กรรมการ
นายนิพนธ์  ฮะกีมี กรรมการ
พลเรือเอกพลเดช  เจริญพูล กรรมการ
นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล