ติดต่อ

 

 

ติดต่อ : สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน


  • โทรศัพท์
    หมายเลข 0-2280-0797-8

  • โทรสาร
    หมายเลข 0-2280-0782

  • e-mail address
    pltd_institute@yahoo.com

วารสาร
กฎหมายปกครอง