หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ข่าวสารการพัฒนากฏหมาย > แผนปี 52
แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  [pdf print version]

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล