หน้าหลัก > คำรับรองการปฎิบัติราชการ
  คำรับรองการปฎิบัติราชการ  


คำรับรองการปฎิบัติราชการ
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล