หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
พรบ. รถยนต์ 2522 download ไม่ได้ครับ ขอช่วยส่งมาทาง mail ด้วยครับ
พีระมน <heaw72@yahoo.com>
Sunday, February 17, 2008 18:06:06 (GMT)   IP:124.121.214.151
พรบ. รถยนต์ 2522 download ไม่ได้ครับ ขอช่วยส่งมาทาง mail ด้วยครับ
พีระมน <heaw72@yahoo.com>
Sunday, February 17, 2008 18:06:06 (GMT)   IP:124.121.214.151
ไม่มีไรเลยคนหาไรไม่เจอสักอย่าง ความหมายของกฏหมายก็ไม่มี ไม่มีไรเลยครับ
bird <bird_thailand@hotmail.com>
ไทย - Friday, February 15, 2008 17:02:00 (GMT)   IP:124.121.65.178
ไม่มีไรเลยคนหาไรไม่เจอสักอย่าง ความหมายของกฏหมายก็ไม่มี ไม่มีไรเลยครับ
bird <bird_thailand@hotmail.com>
ไทย - Friday, February 15, 2008 17:02:00 (GMT)   IP:124.121.65.178
น่าจะมีผู้สนทนาโต้ตอบได้ทันที และรู้กฎหมายชาวบ้านเยอะๆ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หญิง <nong_fom@hotmail.com>
ประเทศไทย - Tuesday, February 12, 2008 22:49:16 (GMT)   IP:58.9.180.202
น่าจะมีผู้สนทนาโต้ตอบได้ทันที และรู้กฎหมายชาวบ้านเยอะๆ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หญิง <nong_fom@hotmail.com>
ประเทศไทย - Tuesday, February 12, 2008 22:49:16 (GMT)   IP:58.9.180.202
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เปิดดูไม่ได้เลย มีแต่หัวข้อ ไม่มีข้อมูลเลยหรืออย่างไรคะ กรุณาด้วยเถอะค่ะ แต่ก่อนยังเปิดใช้ได้เลย
หาข้อมูลไม่ได้ <Penny@hotmail.com>
Friday, February 08, 2008 18:32:25 (GMT)   IP:203.146.92.162
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เปิดดูไม่ได้เลย มีแต่หัวข้อ ไม่มีข้อมูลเลยหรืออย่างไรคะ กรุณาด้วยเถอะค่ะ แต่ก่อนยังเปิดใช้ได้เลย
หาข้อมูลไม่ได้ <Penny@hotmail.com>
Friday, February 08, 2008 18:32:25 (GMT)   IP:203.146.92.162
ทำไมค้นหาฎีกาไม่ได้
ying <suppalakying@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, February 06, 2008 18:26:43 (GMT)   IP:210.246.145.45
ทำไมค้นหาฎีกาไม่ได้
ying <suppalakying@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, February 06, 2008 18:26:43 (GMT)   IP:210.246.145.45
อยากทราบว่าถ้าหนูจะเอารูปของคนอื่นและชื่อไปติดตามป้ายต่างเพื่อเตือนคนว่าคนนี้ไม่ดีอันตราย หนูมีความผิดอะไรมั๊ยคะ
plai <may@hotmail.com>
thailand - Wednesday, January 30, 2008 04:03:40 (GMT)   IP:195.132.193.147
อยากทราบว่าถ้าหนูจะเอารูปของคนอื่นและชื่อไปติดตามป้ายต่างเพื่อเตือนคนว่าคนนี้ไม่ดีอันตราย หนูมีความผิดอะไรมั๊ยคะ
plai <may@hotmail.com>
thailand - Wednesday, January 30, 2008 04:03:40 (GMT)   IP:195.132.193.147
อยากทราบว่าถ้าหนูจะเอารูปของคนอื่นและชื่อไปติดตามปายต่างเพื่อเตือนคนว่าคนนี้ไม่ดีอันตราย หนูมีความผิดอะไรมั๊ยคะ
plai <plai@sanook.com>
thailand - Wednesday, January 30, 2008 04:02:04 (GMT)   IP:195.132.193.147
อยากทราบว่าถ้าหนูจะเอารูปของคนอื่นและชื่อไปติดตามปายต่างเพื่อเตือนคนว่าคนนี้ไม่ดีอันตราย หนูมีความผิดอะไรมั๊ยคะ
plai <plai@sanook.com>
thailand - Wednesday, January 30, 2008 04:02:04 (GMT)   IP:195.132.193.147
โครงการสัมมนาวิชาการ เหลียวหลังแลหน้า กฎหมายเพื่อสังคม: อุปสรรคอยู่ที่ไหน? สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะนิติศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 08.30-09.00 ลงทะเบียน 09.00-09.15 กล่าวเปิดการสัมมนาโดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 09.15-11.15 อภิปราย ?กฎหมายเพื่อสังคมในปี 2550: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์?  นายปัญญา กางกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล*  คุณมัทนา ถนอมพันธุ์ อดีตเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์ไทย และกรรมการสสส. ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน 11.15-11.30 พักรับประทานอาหารว่าง 11.30-12.30 อภิปราย ?กฎหมายเพื่อสังคมในปี 2550: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์? (ต่อ) 12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 13.30-14.30 ระดมข้อเสนอ ?อนาคตของกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม: จะสร้างพลังภาคีได้อย่างไร?? นำโดย  ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา  ผศ.ดร.กิติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*  นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดร. สุวจี XXX๊ด ผู้จัดการโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14.30-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง 15.30-16.30 ระดมข้อเสนอ ?อนาคตของกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม: จะสร้างพลังภาคีได้อย่างไร?? (ต่อ) 16.30-16.45 กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา โดย รศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงาน: คุณภาคภูมิ โทร 086-564-0564
ณัฐพร <nptextile@gmail.com>
Sunday, January 27, 2008 05:19:54 (GMT)   IP:203.118.84.200
หน้าแรก  <<<   8 9 10 11 12 13 14 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล