หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม"หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่2" ลำดับที่ 2093-2122 จากสังกัดกรมสรรพากร แต่สำนักงานกฤษฎีกา บันทึกข้อมูลเป็นกรมสรรพสามิต ช่วยแก้ไขด้วยครับ ก่อนพิมพ์ในใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับเงินประจำตำแหน่งนิติกรที่คาดว่าจะได้รับ ขอบคุณครับ
นายสุวินัย พิมพันธ์ <suvinai.ph@rd.go.th>
ไทย - Thursday, September 18, 2008 04:34:11 (GMT)   IP:58.137.129.219
ติชม
คนไท <konthai@gmail.com>
Thursday, September 04, 2008 03:24:56 (GMT)   IP:172.16.23.27
เป็นเว็บไซด์ที่ดี ให้ความรู้แก่ประชาชน ควรเพิ่มช่องทางปรึกษาข้อกฎหมายครับ
สมเกียรติ <korat191@hotmail.com>
ไทยแลนด์ - Monday, September 01, 2008 03:11:55 (GMT)   IP:117.47.103.40
เรื่อง การอบรมนักกฎหมายภาครัฐ รุ่นที่ 7 - 8 สถาบันพัฒนานักกฏหมายมหาชน ได้บังคับให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องเดินทางไปรายงานตัวก่อนเข้ารับอบรม เป้นการสร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้แก่ประชาชนเกินควร ไม่เห็นใจผู้เข้าอบรมที่อยู่ห่างไกล จำเป็นอย่างไรต้องเดินทางไปรายงานตัวด้วยตนเอง ทำไมไม่ให้ผู้บังคับรับรองในเอกสาร และส่งเอกสารรายงานตัว เช่นเดียวกันรุ่นก่อน ๆ ทำไมปฎิบัติไม่เหมือนกัน คนเข้าอบรม 600 บาท ต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2000 บาท รวมเป็นเงิน 1 ล้าน 2 แสนบาท เสียงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุ และช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมือง ก็ไม่สงบด้วย หากให้รายงานตัวก่อนเข้ารับการอบรม 1 วัน ก็จะดีไม่ต้องเสียค่ารถยนต์โดยสารกลับบ้านไปก่อน แล้วค่อยมาอบรมอีกที เป็นการบริหารจัดการไม่เข้าท่า สมกับเป็นสถาบันกฎหมายของรัฐบาลเลย ขอให้ผู้บริหารช่วยแก้ไขด่วนด้วย
นิติกร <>
ไทย - Friday, August 29, 2008 08:46:06 (GMT)   IP:202.143.173.213
อยู่ต่างจังหวัด แต่สนใจอยากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมร่างกฎหมาย หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมาย แต่ไม่สามารถหาได้ใน website น่าจะเอามาลงไว้นะ อย่างรายงานการประชุมรัฐสภาก็มี ในส่วนนี้ถ้าอยากได้จะต้องดำเนินการอย่างไร ช่วยแนะนำด้วย
wiw <wiw_narath@yahoo.com>
Thailand - Thursday, August 28, 2008 03:58:27 (GMT)   IP:118.172.105.238
ทำไมไม่มีกฎหมายเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biolaw) เลยค่ะ
Fah <skyrocketdk@hotmail.com>
Monday, August 25, 2008 10:32:32 (GMT)   IP:124.121.218.47
ในเมนู พ.ร.บ./พระราชกำหนด เมื่อค้น พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรกลาง มีเมนูย่อย ข้อกำหนดศาล ปี2539 ซึ่งปัจจุบัน มีข้อกำหนด ปี2544ใช้แทนแล้ว ขอให้เพิ่มเติมด้วย ขอบคุณครับ
วรณ <waron3678@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, August 20, 2008 04:02:02 (GMT)   IP:203.113.123.84
หากฎหมายจากเว็ปไม่ค่อยได้ค่ะ กดไปแล้วหน้าจอขึ้นเป็นสีขาว แต่ตัวอักษร done ปรากฎขึ้นมาแล้ว พอจะดู pdf file ก็ขึ้น does not exit ตลอดเลยค่ะ แทบจะเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลย หาอะไรไม่เคยได้ รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกาด้วยค่ะ ขึ้นข้อความแบบเดียวกัน ช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ญาดา วรรณไพโรจน์ <mai_yada@hotmail.com>
ไทย - Tuesday, August 12, 2008 03:58:45 (GMT)   IP:203.151.53.66
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ web ของกฤษฎีกา ซึ่งดิฉันเข้าใจว่าคงจะติดปัญหาไวรัส (อาจจะเป็นการเข้าใจผิด) จะรบกวนให้ทาง webmaster ช่วยเช็คด้วยได้ไหมคะ ดิฉันมีปัญหาทุกครั้งเวลาเข้า web เพื่อ download ประกาศหรือกฎหมายบางตัว ที่เครื่องก็ฟ้องว่ามีไวรัสและทำให้เครื่องคอมฯ นิ่งค้างค่ะ ดิฉันคงต้องใช้ข้อมูลในเวปบ่อยๆ จึงอยากให้ช่วยกรุณาเช็คด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สุรางคนา ชัยตรีกาล <surangkana@thanathippartners.com>
ไทย - Tuesday, July 29, 2008 10:22:32 (GMT)   IP:58.136.117.207
ทราบมาว่ามีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผมต้องการซื้อฉบับภาษาอังกฤษไม่ทราบว่ามีวางจำหน่ายหรือยังครับ เล่มเท่าไหร่ ติดต่อกลับด้วยนะครับ 084-638-1107 ครับ หรือจะติดต่อกลับทางอีเมล์ก็ได้ครับ
นายสุรพล สุรธรรางXXXร <s_surapon@promise.co.th>
Thailand - Tuesday, July 29, 2008 09:27:06 (GMT)   IP:210.213.20.186
ทำไมเป็นภาษาจีนอ่านไม่ได้ค่ะ
สุดารัตน์สุวรรณพงศ์ <p4484040@yahoo.com>
ไทย - Tuesday, July 22, 2008 08:40:38 (GMT)   IP:125.25.117.89
ถามถึงผู้รู้ เรื่อง การตั้งชื่อข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 ------- ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2551 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ได้มีการอภิปรายกันโดยกว้างขวางว่า การตั้งชื่อข้อบังคับดังต่อไปนี้จะสามารถกระทำหรือละเว้นการกระทำได้หรือไม่ 1. มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาล้ยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2551 2. ในวรรคท้ายของข้อบังคับฉบับนี้ ระบุว่าให้นำข้อบังคับฉบับนี้ไปบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ---------------- ข้อคำถาม จำเป็นหรือไม่ว่า จะต้องระบุคำว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ไว้ในชื่อข้อบังคับด้วย คือ **ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชถัฏุสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน"และพนักงานมหาวิทยาลัย" ในมหาวิทยาล้ยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2551
วิเชียร เจริญยิ่ง <sanko64@hotmail.com>
ไทย - Sunday, July 13, 2008 09:47:08 (GMT)   IP:202.91.19.204
ฝากเสนอแนะเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเทอมบุตรข้าราชการ ลูกเรียนโรงเรียนสาธิตฯประถมเสียค่าเล่าเรียนตามจริง19,700 บาท ซึ่งเมื่อปีการศึกษาที่แล้วยังพอเบิกได้เล็กน้อย ปีการศึกษานี้ยังไม่สามารถเบิกได้ การศึกษาสนับสนุนให้เรียนฟรี 1-12 ปี อย่างนี้ข้าราชการอย่างดิฉันเดือดร้อนจริง อย่างน้อยโลกปัจจุบันการศึกษามีส่วนสำคัญทุกโรงเรียนก็มีส่วนจำเป็นที่ดป็นภาระการจ่าย ตรงนี้ฝากไว้เพราะเข้าใจ ในส่วนสวัสดิกาตรงนี้ของบุตรข้าราชการขอใหเพิจารณาตามความเป็นจริงบ้าง เพราะมีนักการที่โรงเรียนได้ยื่นเรื่องเบิกแล้วถ้าตรงนี้ไม่ได้คงโดนเรียกเงินคืน ก็ยังเป็นที่พูดคุยกันอยู้ว่าทางกฤษฎีกาจะลงความเห็นว่าอย่างไร ขอความเห็นใจในยุคน้ำมันแพง ค่าแรงครูในภาวะปัจจุบันก็กระXXXกระสน ในสังกัดราชมงคลเงินวิทยะฐานะระดับ 7 ก็ไม่เห็นได้ อยากให้มีการประชาสัมพันธืที่สามารถแจ้งข่าวให้ทราบว่าตอนนี้กฏระเบียบปฎิบัติจริงของข้าราชการในทุกสังกัดเป็นอย่างไร
นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ <sittinoppan@hotmail.COM>
ไทย - Thursday, June 26, 2008 03:36:52 (GMT)   IP:202.28.213.162
แนะนำเว็บใหม่ครับ http://www.acconlaw.com สำนักกฎหมาย acconlaw บริการว่าความทั่วราชอาณาจักร เร่งรัดหนี้สิน ทั้งหนี้มีหลักฐานและไม่มีหลักฐาน , บังคับคดีและขายทอดตลาดแทนเจ้าหนี้, สิบหาที่อยู่ และทรัพย์สินของลูกหนี้, สิบหาหลักฐานต่างๆ รวททั้งหลักฐานคดีชู้สาว แพ่ง คดีอาญา
อาทิตย์ <comscience_019@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, June 25, 2008 12:37:55 (GMT)   IP:58.9.176.188
คำแถลงการณ์เพื่อยุติปัญหาทางการเมืองการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช 2551 ในการปกครองระบบประชาธิปไตยนั้น ยามใดที่ประชาชนออกมารวมตัวนั้น เพื่อการขับไล่รัฐบาลของตน รัฐบาลนั้นต้องรู้ตนเองว่า จะอยู่ต่อไปไม่ได้ หากรัฐบาลปกครองด้วยความคุณความดี ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประชาชน ไม่จำเป็นต้องออกมาชุมนุมขับไล่ หากเมื่อใด นั้นประชาชนรวมตัวกันเพื่อขับไล่รัฐบาลนั้น รัฐบาลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสละอำนาจ คืออำนาจสู่ประชาชน เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและเป็น ประโยนช์สุขแก่สาธารณะชนสืบไป จึงสมกับเป็นระบบประชาธิปไตย เมื่อ กฎหมายเข็มแข็ง ประเทศชาติก็เข้มแข็ง กฎหมายอ่อนแอประเทศชาติอ่อนแอ สำคัญยิ่ง หากนักการเมืองนั้นมีความ สุจริต ซื่อสัตย์ และ ใช่คุณประโยชน์แก่ บ้านเมือง ประชาชนไม่จำเป็นต้องชุมนุมกัน เพื่อขับไล่ เพื่อการนั้น จึงขอเรียกร้องให้ ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นายสมัคร สุนทรเวช สละอำนาจการปกครองคืนแก่ประชาชน จึงเรียนมาเป็นโปรดทราบ คปค. เห็นด้วยไหม
โปรดวินิจฉัย <qweruiop123456@hotmail.com>
ไทย - Saturday, May 31, 2008 09:01:42 (GMT)   IP:117.47.215.177
หน้าแรก  <<<   1 2 3 4 5 6 7 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล