หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
link พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการการเมืองฉบับประมวลล่าสุด ไม่ตรงครับ
สกล นิศารัตน์ <sakol@sec.or.th>
Thursday, December 20, 2007 22:12:49 (GMT)   IP:203.144.184.61
กราบเรียน ท่านอธิบดี ถ้าผมพิมพ์ตำแหน่งไม่ถูกต้องขอกราบอภัยด้วย ผมได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาโดยตลอด ปัจจุบันวุ่นวายมาก แต่หน่วยงานที่จะช่วยบ้านเมืองได้ คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะเป็นผู้กลั่นกรองกฏหมาย ผมอยากเสนอแนะ ให้ออกกฎหมายที่มีความสมดุลระหว่าง นักการเมือง กับข้าราชการ ปัญหาเกิดจากกฎหมาย จึงควรกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน นักการเมืองทำงานอาจไม่นึกถึงกฎหมาย นึกถึงแต่ผลประโยชน์ ความพอใจของตน ตรงข้ามกับข้าราชการ ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะออกกฎหมายเพื่อผลรักษาประโยชน์ของชาติ โดยให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งข้าราชการที่ดีตอนนี้หายาก ถ้ามีก็คงใกล้ตาย เพราะไม่รุ้จักซิกแซก หรือโดนเก็บเข้ากรุ สุดท้ายหวังว่าท่านคงเห็นแก่บ้านเมือง มากกว่าเห็นแก่นักการเมืองที่ชอบแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ขอแสดงความนับถือ
นายปราชญา ทรัพย์แย้ม <sapyaem@hotmail.com>
Wednesday, December 19, 2007 17:37:20 (GMT)   IP:203.113.22.82
อยากทราบว่าว่า พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ ไหมค่ะ จำเป็นต้องให้ผู้เกี่ยวที่เป็นคนต่างประเทศ ค่ะ
จันทิมา ทองแท้ <juntim@econ.tu.ac.th>
ประเทศไทย - Wednesday, December 19, 2007 01:41:21 (GMT)   IP:203.131.220.50
อยากทราบว่า เทศบาลตำบลเกาะสมุยยังมี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครับ เทศบาลอื่นๆ ไม่มีกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน แล้วครับ มีกฏหมายเฉพาะอะไรที่ยกเว้นบ้างครับ ขอบคุณครับ พรศักดิ์ อรุณศิริพร
พรศักดิ์ อรุณศิริพร <psa506@yahoo.com>
ไทย - Monday, December 17, 2007 23:48:06 (GMT)   IP:58.8.117.112
อยากทราบว่า บริษัทที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลังที่หุ้น 49% และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือหุ้น 51% ถือว่าบริษัทดังกล่าวมีฐานเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ถ้าไม่ใช่แล้วบริษัทดังกล่าวถือว่ามีฐานะอะไร
ศักดิ์ <hell2516@hotmail.com>
ไทย - Tuesday, December 11, 2007 21:16:23 (GMT)   IP:203.147.40.9
? ประกาศ เรื่อง "ผลการสอบข้อเขียนหลักสูตรการพั_ณ_นานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง"
สมาน เซียสกุล <samarn_sia@yahoo.com>
ไทย - Tuesday, December 11, 2007 20:02:11 (GMT)   IP:139.1.128.53
ถ้าต้องการตัวอย่างคดี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136 - 166 สามารถสืบค้นได้ที่ไหนครับ...ขอขอบคุณล่วงหน้า (ส่งไปให้ตามเมลล์ก็จะดีมากนะครับสำหรับเว็บที่ค้นหา)
นายทศพล สมขุนทด <todtipmin@hotmail.com>
ไทย - Saturday, December 08, 2007 19:46:03 (GMT)   IP:203.172.199.250
ทำไมไม่เห็นมีกฎหมายเกี่ยวกับมรดกเลย
วันนู <nur_asma@hotmail.com>
Saturday, December 08, 2007 03:52:05 (GMT)   IP:124.120.41.206
สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังศึกษาในระดับปริญาโท และกำลังศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีกม.รองรับนักเจรจาโน้มน้าว (lobbyist) สำหรับทำรายงาน จึงเรียนถามผู้รู้เกี่ยวกับข้อมูลและความคิดเห็นค่ะว่าสำหรับประเทศไทยนั้นจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ มาก-น้อยเพียงใด และมีเหตุผลอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในการทำรายงานของดิฉันค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ผกายมาศ <jaokhaa@hotmail.com>
Friday, December 07, 2007 00:07:13 (GMT)   IP:58.10.195.226
ถ้าผมรู้ เล่มที ตอน หน้าและวันที่ออกของ ราชกฤษฎีกานุเบกษา ผมจะใช้วิธีใดที่สามารถค้น จาก INTERNET ไดรวดเร็วและสะดวก ครับ
นายโอภาส วรศิริ <vopasv@hotmail.com>
ไทย - Saturday, December 01, 2007 19:46:09 (GMT)   IP:125.24.202.87
รบกวนขอร่างพรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านมติ ครม. ค่ะ เพราะหาไม่เจอทั้งในเวปนี้ เวปสาธารณสุข และเวปของคณะรัฐมนตรี ขอบคุณค่ะ
สุภัทรา <nnuutt99@hotmail.com>
ไทย - Thursday, November 29, 2007 18:17:40 (GMT)   IP:125.24.228.80
ทำไม เข้าไปค้นหาพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่ปรากฎว่าเป็น พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง (ซ้ำกัน)
va <led20905@led.go.th>
ไทย - Thursday, November 29, 2007 02:51:57 (GMT)   IP:125.25.176.20
ขอความกรุณาจัดหน้าเอกสารให้พอดีกับจอขนาดมาตรฐานแบบธรรมดา ได้ไหมคะ เพราะว่าจอที่ใช้อยู่เป็นแบบธรรมดา ไม่ใช่ wide screen ค่ะ ข้อความมันเลยจอไปมากเลย แล้วเวลาอ่านจะเวียนศรีษะมากค่ะ เพราะต้องเลื่อน scroll ไปมาเรื่อย ๆ ขอความกรุณาพิจารณาปรับหรือจัดหน้าเอกสารให้ดูง่ายเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้น่ะค่ะ คือจัดให้พอดีกับหน้ากระดาษขนาดเอ 4 แนวตั้งน่ะค่ะ
วัณณพร <wpachai2@yahoo.com>
ไทย - Tuesday, November 27, 2007 20:43:38 (GMT)   IP:203.150.123.13
จอคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ไม่ใช่แบบ wide screen ค่ะ เวลาอ่านตัวบทกฎหมาย ปรากฎว่ามันเลยจอไปค่ะต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเวลาอ่านมากๆ หรือ อ่านนานาน เวียนหัวมากค่ะ ขอความกรุณา พิจารณาเซ็ทหรือจัดให้พอดีจอขนาดมาตรฐานได้ไหมคะ แล้วก็ให้สามารถขยับขยายเป็นข้อความสำหรับ wide screen ได้ด้วย น่ะค่ะ ขอขอบพระคุณที่กรุณาพิจารณาค่ะ
วัณณพร ชัยชนะ <wpachai@hotmail.com>
ไทย - Tuesday, November 27, 2007 20:36:29 (GMT)   IP:203.150.123.13
ในหัวข้อห้องสมุดกฎหมายควรมีหัวข้อพระราชกฤษฎีกาให้ค้นคว้าเหมือนพระราชบัญญัติและพระราชกำหนด
คำรณ คอนกรีต <kamroncongrete@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, November 21, 2007 14:24:22 (GMT)   IP:58.137.45.100
หน้าแรก  <<<   4 5 6 7 8 9 10 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล