หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
ขอความกรุณาช่วยนำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการมีส่วนได้เสียของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่คณะกรรมการพิจารณาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม นำลงในเวปคอลัมน์ความเห็นทางกฎหมายด้วยครับ เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ตจะได้ใช้เป็นนแวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับคณสมบัติของสิทธิผู้สมัครับเลือกตั้งนายกอบจ. ในวันนี้ครับ
สมเกียรติ <chawalit360@hotmail.com>
ไทย - Monday, March 24, 2008 17:04:48 (GMT)   IP:58.136.66.110
พุทธธรรม ภาพที่Scan ไม่ชัดพอให้อ่านได้สะดวกครับ
Panomporn <nkgen@nkgen.com>
Thailand - Sunday, March 23, 2008 17:26:49 (GMT)   IP:203.156.40.132
ไม่สามารถดูกฏหมายได้เนื่องจากPDF ขึ้นเป็นพรป.ปปช.อย่างเดียวช่วยกรุณาแก้ไขด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณ
nunthapat <AUS_AUS02@hotmail.com>
THAI - Friday, March 21, 2008 20:05:02 (GMT)   IP:125.25.99.46
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 (2551) มาตรา 49 ความในวรรคสองตกไปค่ะ
ปราณี แสงกระจ่าง <pranees@mail.ilct.co.th>
ไทย - Thursday, March 20, 2008 18:11:45 (GMT)   IP:203.153.163.178
จากที่ได้เคยค้นหาตัวบทกฎหมายมา พบว่า น่าจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาตัวกฎหมายทั้งในระดับกฎหมายลำดับหลักและลำดับรอง ว่าจะหาได้อย่างไร ปัจจุบันหาค่อนข้างยากและใช้เวลานาน บางครั้งพิมพ์ชื่อพระราชบัญญัติแล้วระบบก็บอกเพียงว่าไม่มี แต่ไม่บอกว่าเพราะอะไร และจะหาได้ที่ไหน เช่น ต้องการหา พ.ร.บ.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แต่ไม่มีในระบบ โปรดชี้แนะหรือให้คำแนะนำด้วย
อดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา <adisakdas@yahoo.com>
ไทย - Tuesday, March 18, 2008 17:24:32 (GMT)   IP:203.185.154.74
สวัสดี บอดนี้มีคนอยู่ไXXXากถามว่า ผมจะเรียน นิติศาสตร์ คำถามคือ ผมอยู่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีผมควรรู้เรื่องกฏหมาย อะไรก่อน กลัวว่าไปเรียนแล้วอาจารย์ถาม เยวกับกฎหมายผมจะไม่รู้เรื่อง ...
จอโพ <jorpoo@hotmail.com>
ไทย - Tuesday, March 11, 2008 17:28:08 (GMT)   IP:118.172.70.39
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่าถ้ามียาบ้าไว้ครอบครองเกิน5เม็ดขึ่งไปจะโดดอะไรบางค่ะและผู้แจ้งต้องไปเป็นพยานหรือเปล่าค่ะ
หญิง <tikky_kid_z@hotmail.com>
ไทย - Monday, March 10, 2008 19:47:03 (GMT)   IP:58.64.70.7
เข้าดู ป วิ แพ่ง มาตรา189 แล้วยังไม่แก้ไขเลยครับ
ชาติชาย คำก้อน <yourname@domain.net>
ไทย - Monday, March 10, 2008 15:55:48 (GMT)   IP:61.7.146.198
พุทธธรรม(ฉบับปรับปรุงและขยายความ โดยพระธรรมปิฎก) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสกนมาทั้งนี้ไม่ชัดเลยครับ โดยเฉพาะไฟล์ที่ ๘ ลงไปจนจบเลยครับ ผมอยู่จีนอยากศึกษาธรรมะครับ รบกวนด้วย หาสามารถแสกนใหม่ได้ก็จะขอบคุณมากครับ
อธิปัตย์ <debboy@hotmail.com>
จีน - Sunday, March 09, 2008 07:22:50 (GMT)   IP:222.223.72.19
link ของ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535 แต่ content เป็นระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
มนตรี <montree@opdc.go.th>
ไทย - Friday, March 07, 2008 04:06:07 (GMT)   IP:203.185.154.66
ทำไมเปิดsub เช่น บทความกฎหมาย จอเล็กขยายไม่ได้ครับ
ชวลิต <chawalit360@hotmail.com>
ไทย - Thursday, February 28, 2008 17:48:27 (GMT)   IP:118.173.78.114
ได้รับประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างมาก
พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ จันทร์ศรี <kitttt@mthai.com>
ไทย - Monday, February 25, 2008 16:49:58 (GMT)   IP:125.26.200.248
ลิ้งค์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับ Update ล่าสุด) [pdf version] ผิดครับ มันกลายเป็น พรบ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน แทน
สมชาย <somchai@hotmail.com>
Friday, February 22, 2008 22:02:32 (GMT)   IP:125.25.88.18
แจ้งไฟล์ PDF ผิดค่ะ ในไฟล์ PDF ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนทรัพย์สินถาวรของภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่จะขอรับความช่วยเหลือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ใช่ไฟล์ที่ระบุไว้ ขอให้ช่วยใส่ไฟล์ที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สุธีรา <sute_s@yahoo.com>
Wednesday, February 20, 2008 17:10:46 (GMT)   IP:203.149.47.182
ครับผม ผมนิติกร อปท.ครับที่ผมมาแสดงความคิดเห็นในวันนี้ก็เพื่ออยากจะให้รู้ว่านิติกร อปท. นั้นความรับผิดชอบในหน้าที่การงานนั้นก้หนักหนาไม่ต่างอะไร จาก นิติกร สตง. นิติกรกรมบังคับคดี นิติกรdsi นิติกร กกต.นิติกรอื่นๆที่มีเงินเพิ่มพิเศษหรือท่านที่ทำงานในวงการยุติธรรมเลย ซึ่งใครก็มองว่านิติกร อปท.นั้นไม่ได้มีความหมายอะไรในวงการยุติธรรมเลยและถูกมองว่าอยู่ในหน่วยงานปลายแถวจึงไม่ค่อยจะได้รับความอนุเคราะห์จากทานผู้ใหญ่ ซึ่งการทำงานของนิติกรอปท. ในตอนี้นั้นจะต้อพงรับผิดชอบงานเกือบทุกอย่างให้คำปรึกษาปัญญาหากฎหมายกับประชาชนชาวบ้านทุกเรื่อง แก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ไก่เกลี่ยข้อพิพาททุกเรื่อง รักษารผลประโยชน์ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์ ปัญหาที่ดิน ปัญหาในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการร่างสัญญาต่างๆ ให้คำปรึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตรวจสอบการทำงานของระบบองค์กร การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ อะไรๆก็ต้องนิติกร อปท. ครับผม ซึ่งผมเองก็มีความรักในอาชีพนิติกรครับรักในวิชาชีพของผม อยากอยู่อย่างมีเกรียติมีศักศรีไม่ต้องคอยทำตามนักการเมืองไปทุกเรื่องครับ แต่คุณครับจะรู้ไหมว่า นิติกร อปท.ตอนนี้ต้องทำงานให้นายกฯอย่างเดียวซึ่งในบางครั้งและหลายๆครับก็ขัดกับหลักวิชาชีพของตัวเองมากๆ ถ้าลองขัดดูซิครับ จะรู้ว่านรกมีจริงครับ อะไรๆก็ต้องได้ครับพี่ ดีครับท่าน ถูกต้องครับนาย อยากจะให้มองลงมาข้างล้างบ้างครับมองดูว่าพวกนิติกรอปท. ก็เป็นสายงานทางงานยุติธรรมเหมือนกันคัรบ อยากจะทำงานโดยไม่ต้องตามใครทำงานโดยไม่ขัดกับหลักวิชาชีพของตนเองครับอยากะมีเกรียติครับอยากตั้งใจทำงาน รักองค์กร รักท้องถิ่น รักภูมิปัญญาชาวบ้านครับ ซึ่งผมเองนิติกรชั้นผู้น้อย ก็อยากฝากถึงท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับ บ้านเมืองจะเจริญ ก็ย่อมต้องมาจากรากฐานที่มั่นคงครับ ให้ป๋ยให้น้ำ ก็เป็นร่มเงาได้ในอนาคต โปรดเห็นใจนิติกรปลายแถวด้วยครับ นิติกรชั้นผู้น้อย
นิติกรชั้นผู้น้อย <niti_toon@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, February 20, 2008 01:21:15 (GMT)   IP:203.113.17.169
หน้าแรก  <<<   2 3 4 5 6 7 8 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล