หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
กฎหมายเขาแก้ไขมาสิบชาติแล้วคุณเผยแพร่กฎหมายย้อนยุคอยู้ได้นะ ใครดูแลรับผิดชอบแก้ไขด้ยวนะครับ วชิระ/ปรับปรุง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ คุณปรับปรุงยังไงคุณหน้าขายหน้าเผยแพร่มาได้ แก้ไขด้วย แล้วก็ตรวจดูกฎหมายอื่นซะด้วยนะอย่าทำเฉพาะที่บอกล่ะ... แย่ๆ 8 มี.ค.2552 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด) [pdf version] วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ มาตรา ๑๘๙ ๑๑๓ คดีมโนสาเร่ คือ (๑)๑๑๔ คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสี่ หมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (๒)๑๑๕ คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจ ให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราช กฤษฎีกา
ผู้ใช้ กม <vinyuchon50@ahoo.com>
Wednesday, March 11, 2009 13:53:07 (GMT)   IP:119.31.12.132
กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฏหมายตามข้อหารือของหน่วยงานราชการ ต่อมาหน่วยงานราชการดังกล่าว ได้ออกคำสั่งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ หากผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว มีความเห็นแตกต่างจากหน่วยงานผู้่ออกคำสั่ง และมีความเห็นแตกต่างจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีช่องทางใดในการแสดงความเห็นแย้งนี้หรือไม่ อย่างไร
นายชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง <chntsr@gmail.com>
ไทย - Saturday, March 07, 2009 09:55:58 (GMT)   IP:114.128.64.245
กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฏหมายตามข้อหารือของหน่วยงานราชการ ต่อมาหน่วยงานราชการดังกล่าว ได้ออกคำสั่งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ หากผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว มีความเห็นแตกต่างจากหน่วยงานผู้่ออกคำสั่ง และมีความเห็นแตกต่างจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีช่องทางใดในการแสดงความเห็นแย้งนี้หรือไม่ อย่างไร
นายชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง <chntsr@gmail.com>
ไทย - Saturday, March 07, 2009 09:55:01 (GMT)   IP:114.128.64.245
อยากให้มี หัวข้อที่ ประชาชนสามารถพิมเข้าไปถามเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เขาไม่รู้ แบบว่าไม่ใช้เว็ปบอด เพราะบางคนที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกฎหมาย เขาจะได้ เข้าใจได้ น่ะครับ
นฤพล มงคล <game_gameboy@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, February 25, 2009 12:52:25 (GMT)   IP:124.121.121.143
สอบถามการตีความของ BB GUN คำว่า " BB GUN จึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามคำว่า ?อาวุธปืน? แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน " แล้ว BB GUN จะเข้าข่ายสิ่งเทียมอาวุธปืน ตาม พรบ.อาวุธปืน หรือไม่ครับ
กัมพล <colonal_kampol@hotmail.com>
ไทย - Thursday, January 22, 2009 13:28:56 (GMT)   IP:114.128.179.72
ขอรบกวนลง พระราชกฤษฎีกา จัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ให้ด้วยครับ เป็นปีซึ่งจัดตั้งกองทัพอากาศ เพื่อจะได้จัดทำเป็นปูมประวัติศาสตร์ ของ ทอ.ต่อไป ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
วิเชียร <punpho@yahoo.com>
ไทย - Tuesday, January 20, 2009 02:06:42 (GMT)   IP:210.246.192.15
ไม่เข้าใจว่าทำไมเดี่ยวนี้เข้าไปค้นกฎหมายในห้องสมุดกฎหมายไม่ได้เลย จะต้องสมัครเป็นอะไรก่อนหรือไม่ อย่างไร
Chaba <mymimi1977@hotmail.com>
ไทย - Thursday, January 08, 2009 09:46:02 (GMT)   IP:125.25.117.57
กรุณาแก้ไข ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยมาตรการในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลและนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเป็น " ... ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๕" นะคะ และภาพราชกิจจาหายไปแล้วด้วยค่ะ
กัญญาพัชร <kungjtys@hotmail.com>
Tuesday, December 16, 2008 08:14:58 (GMT)   IP:203.146.92.162
อยากให้รวบรวมกฎหมายในห้องสมุดกฎหมายจำหน่ายเป็น CD/DVD ราคาประมาณ 100-300 บาท ซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกับการเข้าใช้งานห้องสมุดกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ และมีการ Update ปีละครั้ง เนื่องจากปัจจุบันก็มีการจำหน่าย CD กฎหมายอยู่แล้วแต่ไม่ครบถ้วน นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา
<>
Thursday, December 11, 2008 09:32:13 (GMT)   IP:61.19.210.250
อยากให้ลงข้อหารือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่สามารถลงในเวปได้
ประภาส ประตุมมา <zapas2513@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, December 10, 2008 12:07:28 (GMT)   IP:125.26.206.157
ช่วยพวกเราด้วยเถอะ ครู คศ.1 ที่มาจาก อาจารย์ 1 ระดับ 3 บรรจุ ปี 45 ปรับเป็น คศ.1 ปี 49 แต่ กินเงินเดือนต่ำกว่าแท่งคศ.1 คนบรรจุรุ่นหลังแซงหน้าไปแล้ว ขอความยุติธรรม ช่วยเราหน่อยถือว่าเอาบุญนะครับ
นายวรวงค์ วงค์วรราช <wongwora@hotmail.com>
ประเทศไทย - Sunday, November 23, 2008 12:55:23 (GMT)   IP:118.175.175.175
การค้นหาด้วย Advanced Search โดย "ค้นหาจากเนื้อหา" ใช้ไม่ได้ครับ ขอให้ตรวจสอบด้วยครับ
นำโชค ศศิกรวงศ์ <namchoke_s@hotmail.com>
Wednesday, November 19, 2008 04:52:57 (GMT)   IP:161.200.255.162
ตรวจสอบระบบค้นหาด้วยครับ ใส่คำค้นหา เช่น ที่ราชพัสดุ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในหน้าแรกของเว็บไปแล้วไม่เจอตัวบทกฎหมายเลยครับ ขอให้ตรวจสวบระบบสืบค้นให้ทำงานได้โดยเร็วด้วยครับ ต้องใช้ทำงานครับ
นำโชค ศศิกรวงศ์ <namchoke_s@hotmail.com>
Sunday, November 16, 2008 03:35:26 (GMT)   IP:58.8.195.247
ใส่คำค้นหา เช่น ที่ราชพัสดุ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในหน้าแรกของเว็บไปแล้วไม่เจอตัวบทกฎหมายเลยครับ
นำโชค ศศิกรวงศ์ <namchoke_s@hotmail.com>
Sunday, November 16, 2008 03:33:50 (GMT)   IP:58.8.195.247
อยากให้ทางเว็ปช่วยมีหัวข้อกฎหมายแก้ใหม่หน่อยนะครับ ประมาณว่าถ้าเข้ามาในเวปแล้วเราสามารถทราบได้ว่ากฎหมายฉบับไหนมีการแก้ไขใหม่อย่างไรบ้าง ถ้ามีอยู่แล้ว ช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าอยู่ส่วนไหน เนื่องจากผมหาไม่เจอจริงๆ ขอบคุณครับ
นายกรัณฑ์รัชฎ์ <kes_user@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, October 01, 2008 18:15:29 (GMT)   IP:58.8.184.23
หน้าแรก  <<<   1 2 3 4 5 6 7 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล