หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ที่เป็น PDF File มาตรา 51 วรรคท้าย บรรทัดที่ 1-3 นับจากล่าง พิมพ์ข้อความซ้ำและไม่ถูกต้องค่ะ อยากให้แก้ไขด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ
Achara <achongsitthimahakul@yahoo.com>
ไทย - Sunday, May 18, 2008 16:16:44 (GMT)   IP:203.155.221.253
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ที่เป็น PDF File มาตรา 51 วรรคท้าย บรรทัดที่ 1-3 นับจากล่าง พิมพ์ข้อความซ้ำและไม่ถูกต้องค่ะ อยากให้แก้ไขด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ
Achara <achongsitthimahakul@yahoo.com>
ไทย - Sunday, May 18, 2008 16:16:44 (GMT)   IP:203.155.221.253
ผมต้องการดู พรบ./พรก. เมื่อไปแล้วตามหน้าสารบัญหลัก ก-ฮแล้ว ไม่สามารถดูได้ มักจะขึ้นคำว่า The page cannot be found The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. -------------------------------------------------------------------------------- Please try the following: If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly. Open the www.krisdika.go.th home page, and then look for links to the information you want. Click the Back button to try another link. Click Search to look for information on the Internet. HTTP 400 - Bad Request Internet Explorer ผมจะต้องทำอย่างไรครับ
พรชัย <PATOMPORNCHAI@sanook.com>
ไทย - Tuesday, May 13, 2008 05:40:47 (GMT)   IP:118.173.163.54
ผมต้องการดู พรบ./พรก. เมื่อไปแล้วตามหน้าสารบัญหลัก ก-ฮแล้ว ไม่สามารถดูได้ มักจะขึ้นคำว่า The page cannot be found The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. -------------------------------------------------------------------------------- Please try the following: If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly. Open the www.krisdika.go.th home page, and then look for links to the information you want. Click the Back button to try another link. Click Search to look for information on the Internet. HTTP 400 - Bad Request Internet Explorer ผมจะต้องทำอย่างไรครับ
พรชัย <PATOMPORNCHAI@sanook.com>
ไทย - Tuesday, May 13, 2008 05:40:47 (GMT)   IP:118.173.163.54
ดนตรีในเวบผมว่าควรเปิดแบบมีเวลาด้วยนะ ฟังนานแล้วมันไม่ดีเลย หรือไม่ก้ควรมีที่ปิด ไม่ทราบว่า ต้องการนำเสนออะไรกันแน่
chee <chee@hotmail.com>
Saturday, May 10, 2008 13:44:46 (GMT)   IP:58.9.190.230
ดนตรีในเวบผมว่าควรเปิดแบบมีเวลาด้วยนะ ฟังนานแล้วมันไม่ดีเลย หรือไม่ก้ควรมีที่ปิด ไม่ทราบว่า ต้องการนำเสนออะไรกันแน่
chee <chee@hotmail.com>
Saturday, May 10, 2008 13:44:46 (GMT)   IP:58.9.190.230
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศง 2551 แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือยังคะ ถ้าแปลแล้วกรุณาส่งให้ทาง e-mail ด้วยนะคะ ขอบคุณมาก
สุดารัตน์ <sudarat@fnst.org>
ไทย - Tuesday, May 06, 2008 17:55:04 (GMT)   IP:58.137.36.114
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศง 2551 แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือยังคะ ถ้าแปลแล้วกรุณาส่งให้ทาง e-mail ด้วยนะคะ ขอบคุณมาก
สุดารัตน์ <sudarat@fnst.org>
ไทย - Tuesday, May 06, 2008 17:55:04 (GMT)   IP:58.137.36.114
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันได้เข้ามาใช้บริการค้นหากฎหมาย โดยทำการค้นหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้คัดลอกออกไป (บรรพ 3 พ.ศ. 2471) แต่ข้อความก็มีการพิมพ์ผิดหลายแห่ง ดิฉันเห็นว่า แม้จะเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย แต่ก็อาจทำให้ภาพลักษณ์ของกฤษฎีกาดูด้อยไปได้ ดิฉันเห็นว่า น่าจะมีการตรวจสอบคำสะกดให้ถูกต้องก่อนประกาศไว้ให้ประชาชนทั่วไปค้นหาค่ะ ขอบคุณค่ะ จิตาศุจี
จิตาศุจี กิจจาวิวัฒนยง <jitasujee@scnyl.com>
ไทย - Wednesday, April 23, 2008 20:41:05 (GMT)   IP:203.121.176.4
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันได้เข้ามาใช้บริการค้นหากฎหมาย โดยทำการค้นหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้คัดลอกออกไป (บรรพ 3 พ.ศ. 2471) แต่ข้อความก็มีการพิมพ์ผิดหลายแห่ง ดิฉันเห็นว่า แม้จะเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย แต่ก็อาจทำให้ภาพลักษณ์ของกฤษฎีกาดูด้อยไปได้ ดิฉันเห็นว่า น่าจะมีการตรวจสอบคำสะกดให้ถูกต้องก่อนประกาศไว้ให้ประชาชนทั่วไปค้นหาค่ะ ขอบคุณค่ะ จิตาศุจี
จิตาศุจี กิจจาวิวัฒนยง <jitasujee@scnyl.com>
ไทย - Wednesday, April 23, 2008 20:41:05 (GMT)   IP:203.121.176.4
ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ผลงานของท่านในรูปแบบ E-Book ผ่านโปรแกรม ilove Library www.ilovelibrary.com เว็บไซต์คนไทย ที่มีหนังสือ E-Book ให้ท่านโหลดฟรีกว่า 100 เล่ม พร้อม!! โปรแกรม ilovelibrary Personal Edition สำหรับสร้างหนังสือแบบ E-Book ฟรี !! หรือสามารถ Download ดูตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ http://www.ilovelibrary.com/?id=0660000317&group=BK-999 บริษัทโซลูชั่น คอน เนอร์ (1998)จำกัด (มหาชน) www.slc1998.com
ilovelibrary <pup_chachawin@hotmail.com>
Friday, April 18, 2008 21:28:27 (GMT)   IP:58.8.166.117
ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ผลงานของท่านในรูปแบบ E-Book ผ่านโปรแกรม ilove Library www.ilovelibrary.com เว็บไซต์คนไทย ที่มีหนังสือ E-Book ให้ท่านโหลดฟรีกว่า 100 เล่ม พร้อม!! โปรแกรม ilovelibrary Personal Edition สำหรับสร้างหนังสือแบบ E-Book ฟรี !! หรือสามารถ Download ดูตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ http://www.ilovelibrary.com/?id=0660000317&group=BK-999 บริษัทโซลูชั่น คอน เนอร์ (1998)จำกัด (มหาชน) www.slc1998.com
ilovelibrary <pup_chachawin@hotmail.com>
Friday, April 18, 2008 21:28:27 (GMT)   IP:58.8.166.117
อยากสอบถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการโฆษณาค่ะ เนื่องจากทางองค์กรมีความต้องการที่จะจัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการให้ลูกค้าทำการสะสมแต้มเพื่อนำมาแลกรับของรางวัล (คล้ายโปรแกรมที่บัตรเครดิตทำ) จึงอยากทราบว่าในกรณีนี้จำเป็นต้องทำการขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการหรือไม่คะ
เขมวันต์ สัณฐิติวิฑูร <airhmee@hotmail.com>
ไทย - Monday, April 14, 2008 02:22:19 (GMT)   IP:124.120.159.150
อยากสอบถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการโฆษณาค่ะ เนื่องจากทางองค์กรมีความต้องการที่จะจัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการให้ลูกค้าทำการสะสมแต้มเพื่อนำมาแลกรับของรางวัล (คล้ายโปรแกรมที่บัตรเครดิตทำ) จึงอยากทราบว่าในกรณีนี้จำเป็นต้องทำการขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการหรือไม่คะ
เขมวันต์ สัณฐิติวิฑูร <airhmee@hotmail.com>
ไทย - Monday, April 14, 2008 02:22:19 (GMT)   IP:124.120.159.150
เมื่อไหร่ถึงจะแก้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับ อัพเดทล่าสุด มาตรา ๔๑ ผิดมาสองเดือนแล้ว คนปรับปรุงไม่เข้าใจวรรคของกฎหมายเลยแก้ผิดแก้ถูก น่าอายมาก เพราะเป็นถึงกฤษฎีกา
นายพรชัย <my3son@gmail.com>
Thursday, April 10, 2008 20:46:25 (GMT)   IP:125.24.16.224
หน้าแรก  <<<   4 5 6 7 8 9 10 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล