หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม"หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่2" ลำดับที่ 2093-2122 จากสังกัดกรมสรรพากร แต่สำนักงานกฤษฎีกา บันทึกข้อมูลเป็นกรมสรรพสามิต ช่วยแก้ไขด้วยครับ ก่อนพิมพ์ในใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับเงินประจำตำแหน่งนิติกรที่คาดว่าจะได้รับ ขอบคุณครับ
นายสุวินัย พิมพันธ์ <suvinai.ph@rd.go.th>
ไทย - Thursday, September 18, 2008 04:34:11 (GMT)   IP:58.137.129.219
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม"หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่2" ลำดับที่ 2093-2122 จากสังกัดกรมสรรพากร แต่สำนักงานกฤษฎีกา บันทึกข้อมูลเป็นกรมสรรพสามิต ช่วยแก้ไขด้วยครับ ก่อนพิมพ์ในใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับเงินประจำตำแหน่งนิติกรที่คาดว่าจะได้รับ ขอบคุณครับ
นายสุวินัย พิมพันธ์ <suvinai.ph@rd.go.th>
ไทย - Thursday, September 18, 2008 04:34:11 (GMT)   IP:58.137.129.219
ติชม
คนไท <konthai@gmail.com>
Thursday, September 04, 2008 03:24:56 (GMT)   IP:172.16.23.27
ติชม
คนไท <konthai@gmail.com>
Thursday, September 04, 2008 03:24:56 (GMT)   IP:172.16.23.27
เป็นเว็บไซด์ที่ดี ให้ความรู้แก่ประชาชน ควรเพิ่มช่องทางปรึกษาข้อกฎหมายครับ
สมเกียรติ <korat191@hotmail.com>
ไทยแลนด์ - Monday, September 01, 2008 03:11:55 (GMT)   IP:117.47.103.40
เป็นเว็บไซด์ที่ดี ให้ความรู้แก่ประชาชน ควรเพิ่มช่องทางปรึกษาข้อกฎหมายครับ
สมเกียรติ <korat191@hotmail.com>
ไทยแลนด์ - Monday, September 01, 2008 03:11:55 (GMT)   IP:117.47.103.40
เรื่อง การอบรมนักกฎหมายภาครัฐ รุ่นที่ 7 - 8 สถาบันพัฒนานักกฏหมายมหาชน ได้บังคับให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องเดินทางไปรายงานตัวก่อนเข้ารับอบรม เป้นการสร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้แก่ประชาชนเกินควร ไม่เห็นใจผู้เข้าอบรมที่อยู่ห่างไกล จำเป็นอย่างไรต้องเดินทางไปรายงานตัวด้วยตนเอง ทำไมไม่ให้ผู้บังคับรับรองในเอกสาร และส่งเอกสารรายงานตัว เช่นเดียวกันรุ่นก่อน ๆ ทำไมปฎิบัติไม่เหมือนกัน คนเข้าอบรม 600 บาท ต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2000 บาท รวมเป็นเงิน 1 ล้าน 2 แสนบาท เสียงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุ และช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมือง ก็ไม่สงบด้วย หากให้รายงานตัวก่อนเข้ารับการอบรม 1 วัน ก็จะดีไม่ต้องเสียค่ารถยนต์โดยสารกลับบ้านไปก่อน แล้วค่อยมาอบรมอีกที เป็นการบริหารจัดการไม่เข้าท่า สมกับเป็นสถาบันกฎหมายของรัฐบาลเลย ขอให้ผู้บริหารช่วยแก้ไขด่วนด้วย
นิติกร <>
ไทย - Friday, August 29, 2008 08:46:06 (GMT)   IP:202.143.173.213
เรื่อง การอบรมนักกฎหมายภาครัฐ รุ่นที่ 7 - 8 สถาบันพัฒนานักกฏหมายมหาชน ได้บังคับให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องเดินทางไปรายงานตัวก่อนเข้ารับอบรม เป้นการสร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้แก่ประชาชนเกินควร ไม่เห็นใจผู้เข้าอบรมที่อยู่ห่างไกล จำเป็นอย่างไรต้องเดินทางไปรายงานตัวด้วยตนเอง ทำไมไม่ให้ผู้บังคับรับรองในเอกสาร และส่งเอกสารรายงานตัว เช่นเดียวกันรุ่นก่อน ๆ ทำไมปฎิบัติไม่เหมือนกัน คนเข้าอบรม 600 บาท ต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2000 บาท รวมเป็นเงิน 1 ล้าน 2 แสนบาท เสียงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุ และช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมือง ก็ไม่สงบด้วย หากให้รายงานตัวก่อนเข้ารับการอบรม 1 วัน ก็จะดีไม่ต้องเสียค่ารถยนต์โดยสารกลับบ้านไปก่อน แล้วค่อยมาอบรมอีกที เป็นการบริหารจัดการไม่เข้าท่า สมกับเป็นสถาบันกฎหมายของรัฐบาลเลย ขอให้ผู้บริหารช่วยแก้ไขด่วนด้วย
นิติกร <>
ไทย - Friday, August 29, 2008 08:46:06 (GMT)   IP:202.143.173.213
อยู่ต่างจังหวัด แต่สนใจอยากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมร่างกฎหมาย หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมาย แต่ไม่สามารถหาได้ใน website น่าจะเอามาลงไว้นะ อย่างรายงานการประชุมรัฐสภาก็มี ในส่วนนี้ถ้าอยากได้จะต้องดำเนินการอย่างไร ช่วยแนะนำด้วย
wiw <wiw_narath@yahoo.com>
Thailand - Thursday, August 28, 2008 03:58:27 (GMT)   IP:118.172.105.238
อยู่ต่างจังหวัด แต่สนใจอยากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมร่างกฎหมาย หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมาย แต่ไม่สามารถหาได้ใน website น่าจะเอามาลงไว้นะ อย่างรายงานการประชุมรัฐสภาก็มี ในส่วนนี้ถ้าอยากได้จะต้องดำเนินการอย่างไร ช่วยแนะนำด้วย
wiw <wiw_narath@yahoo.com>
Thailand - Thursday, August 28, 2008 03:58:27 (GMT)   IP:118.172.105.238
ทำไมไม่มีกฎหมายเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biolaw) เลยค่ะ
Fah <skyrocketdk@hotmail.com>
Monday, August 25, 2008 10:32:32 (GMT)   IP:124.121.218.47
ทำไมไม่มีกฎหมายเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biolaw) เลยค่ะ
Fah <skyrocketdk@hotmail.com>
Monday, August 25, 2008 10:32:32 (GMT)   IP:124.121.218.47
ในเมนู พ.ร.บ./พระราชกำหนด เมื่อค้น พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรกลาง มีเมนูย่อย ข้อกำหนดศาล ปี2539 ซึ่งปัจจุบัน มีข้อกำหนด ปี2544ใช้แทนแล้ว ขอให้เพิ่มเติมด้วย ขอบคุณครับ
วรณ <waron3678@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, August 20, 2008 04:02:02 (GMT)   IP:203.113.123.84
ในเมนู พ.ร.บ./พระราชกำหนด เมื่อค้น พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรกลาง มีเมนูย่อย ข้อกำหนดศาล ปี2539 ซึ่งปัจจุบัน มีข้อกำหนด ปี2544ใช้แทนแล้ว ขอให้เพิ่มเติมด้วย ขอบคุณครับ
วรณ <waron3678@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, August 20, 2008 04:02:02 (GMT)   IP:203.113.123.84
หากฎหมายจากเว็ปไม่ค่อยได้ค่ะ กดไปแล้วหน้าจอขึ้นเป็นสีขาว แต่ตัวอักษร done ปรากฎขึ้นมาแล้ว พอจะดู pdf file ก็ขึ้น does not exit ตลอดเลยค่ะ แทบจะเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลย หาอะไรไม่เคยได้ รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกาด้วยค่ะ ขึ้นข้อความแบบเดียวกัน ช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ญาดา วรรณไพโรจน์ <mai_yada@hotmail.com>
ไทย - Tuesday, August 12, 2008 03:58:45 (GMT)   IP:203.151.53.66
หน้าแรก  <<<   2 3 4 5 6 7 8 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล