หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
รบกวนช่วยตรวจสอบกลอนหน้าเว็บด้วยนะคะ พิมพ์เกินมาคำนึงอ่ะค่ะ "ทุกสถานที่" ไม่น่าจะมีคำว่าที่ใช่มั้ยคะ
someone <mai-smellygreen@hotmail.com>
ไทย - Monday, June 29, 2009 09:50:09 (GMT)   IP:61.90.69.117
อยากจะถาม แม้นมันยากมันเย็นจริง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง คุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค ปี 2521
สิริพงษ์ <siriponggggg@gmail.com>
thai - Friday, June 26, 2009 07:23:14 (GMT)   IP:222.123.127.1
อยากจะถาม แม้นมันยากมันเย็นจริง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง คุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค ปี 2521
สิริพงษ์ <siriponggggg@gmail.com>
thai - Friday, June 26, 2009 07:23:14 (GMT)   IP:222.123.127.1
ผมอยากได้พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินที่จะทำถนนหรือทางรถไฟ(ทั่วประเทศ) ตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบัน ไม่ทราบว่าต้องค้นจากที่ใดครับ ขอบคุณครับ
กฤษณพงษ์ ตติรังสรรค์สุข <พรหหฟืฟยนืเเทฟรสในท>
ไทย - Thursday, May 28, 2009 02:34:57 (GMT)   IP:125.26.22.176
ผมอยากได้พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินที่จะทำถนนหรือทางรถไฟ(ทั่วประเทศ) ตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบัน ไม่ทราบว่าต้องค้นจากที่ใดครับ ขอบคุณครับ
กฤษณพงษ์ ตติรังสรรค์สุข <พรหหฟืฟยนืเเทฟรสในท>
ไทย - Thursday, May 28, 2009 02:34:57 (GMT)   IP:125.26.22.176
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผ่านการพิจารณาหรือยัง คาดว่าเมื่อไหร่ครับ
อานนท์ <arnon@aviation.go.th>
Saturday, May 02, 2009 13:54:16 (GMT)   IP:210.246.144.163
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผ่านการพิจารณาหรือยัง คาดว่าเมื่อไหร่ครับ
อานนท์ <arnon@aviation.go.th>
Saturday, May 02, 2009 13:54:16 (GMT)   IP:210.246.144.163
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผ่านการพิจารณาหรือยัง คาดว่าเมื่อไหร่ครับ
อานนท์ <arnon@aviation.go.th>
Saturday, May 02, 2009 13:49:08 (GMT)   IP:210.246.144.163
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผ่านการพิจารณาหรือยัง คาดว่าเมื่อไหร่ครับ
อานนท์ <arnon@aviation.go.th>
Saturday, May 02, 2009 13:49:08 (GMT)   IP:210.246.144.163
อยากจะได้หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายที่พิมพ์จากสำนักงานกฤษฎีกา
ทรงพล แสนบุญมี <song_s4@hotmail.com>
ไทย - Friday, April 10, 2009 08:01:39 (GMT)   IP:124.121.192.29
อยากจะได้หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายที่พิมพ์จากสำนักงานกฤษฎีกา
ทรงพล แสนบุญมี <song_s4@hotmail.com>
ไทย - Friday, April 10, 2009 08:01:39 (GMT)   IP:124.121.192.29
-------- ร่วมแสดงการคัดค้าน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ --------- ************* พ่อผมเสียชีวิต เพราะโดนคนเมาสุราขับรถมาชนในขณะจอดรถติดไฟแดงอยู่ แสดงให้เห็นว่าแม้เราระมัดระวังแล้ว แต่ถ้าผู้อื่นประมาท และโดยเฉพาะหากเมาสุราด้วยแล้ว ผู้สัญจรบนท้องถนนไม่ว่าที่ใดหรือแม้แต่อยู่ในบ้านก็มีความเสียงสูงมากกว่าปกติหลายเท่าตัวที่จะต้องสูญเสียชีวิตไป *************** ฉนั้นผมขอคัดค้าน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเรื่องนี้อย่างแข็งขัน เพราะเจ้าตัวทำธุรกิจเครื่องดื่มมึนเมา จึงไม่มีความน่าเชื่อถือต่อการบริหารงานอีกต่อไป 24 มี.ค. 52
คนไทย <trangcity@hotmail.com>
ไทย - Tuesday, March 24, 2009 03:22:13 (GMT)   IP:118.173.135.193
-------- ร่วมแสดงการคัดค้าน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ --------- ************* พ่อผมเสียชีวิต เพราะโดนคนเมาสุราขับรถมาชนในขณะจอดรถติดไฟแดงอยู่ แสดงให้เห็นว่าแม้เราระมัดระวังแล้ว แต่ถ้าผู้อื่นประมาท และโดยเฉพาะหากเมาสุราด้วยแล้ว ผู้สัญจรบนท้องถนนไม่ว่าที่ใดหรือแม้แต่อยู่ในบ้านก็มีความเสียงสูงมากกว่าปกติหลายเท่าตัวที่จะต้องสูญเสียชีวิตไป *************** ฉนั้นผมขอคัดค้าน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเรื่องนี้อย่างแข็งขัน เพราะเจ้าตัวทำธุรกิจเครื่องดื่มมึนเมา จึงไม่มีความน่าเชื่อถือต่อการบริหารงานอีกต่อไป 24 มี.ค. 52
คนไทย <trangcity@hotmail.com>
ไทย - Tuesday, March 24, 2009 03:22:13 (GMT)   IP:118.173.135.193
จากที่ท่านได้กรุณาติติงมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ในเรื่องการอัพเดทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น เนื่องจากไม่สามารถตอบทาง e-mail ของท่านได้ จึงขอกราบเรียนผ่านทางหน้าเว็บ ดังนี้ ๑. ตัวเลขทุนทรัพย์ในคดีมโนสาเร่นั้น หากอ่านตอนท้ายของมาตรา ๑๘๙ (๑) และ (๒) ท่านจะพบว่า กฎหมายให้กำหนดเพดานทุนทรัพย์เอาไว้ในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกามาในปี ๒๕๔๖ แก้ไขตัวเลขตามที่ท่านอ้างอิงมา ๒. แต่โดยหลักการและนโยบายการอัพเดทกฎหมายของทางสำนักงานฯแล้ว พระราชกฤษฎีกาไม่สามารถมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติได้เลยหากมิได้มีการบัญญัติยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง ๓. ดังนั้น ผลจึงเป็นว่า ภายหลังที่มีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกมาแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๘๙ จึงยังมีเนื้อความคงเดิม เพียงแต่ในการใช้มาตราดังกล่าว จะต้องดูพระราชกฎษฏีกาปี ๒๕๔๖ ประกอบการใช้ ๔. แต่โดยวิสัยวิญญูชนแล้ว คงไม่มีใครนั่งดูกฎหมายลำดับรองเพื่อประกอบการใช้งานประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับ หลาย ๆ สำนักพิมพ์จึงแก้ปัญหาโดยการ "แก้ไขเนื้อความลงไปในตัวมาตรา ๑๘๙" ซึ่งโดยหลักทฤษฎีแล้วไม่สามารถทำได้ครับ ๕. แต่อย่างไรก็ดี ทางสำนักงานได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการอ้างอิงเชิงอรรถลงไปในตัวมาตรา ๑๘๙ (๑) และ (๒) แล้ว โดยโยงให้เห็นว่ามาตรา ๑๘๙ ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกามาแก้ไขแล้ว จึงสรุปว่า ที่คุณวชิระได้ทำการปรับปรุงไว้นั้น "ไม่ผิด" ครับ แต่ถึงอย่างไร คำแนะนำและคำติติงของท่านเป็นสิ่งที่เราต้องการและยินดีน้อมรับความผิดพลาดหากมีขึ้นจริงครับ
นิติกรกฤษฎีกา <wasin.d@gmail>
Thursday, March 19, 2009 02:41:32 (GMT)   IP:172.30.0.10
จากที่ท่านได้กรุณาติติงมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ในเรื่องการอัพเดทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น เนื่องจากไม่สามารถตอบทาง e-mail ของท่านได้ จึงขอกราบเรียนผ่านทางหน้าเว็บ ดังนี้ ๑. ตัวเลขทุนทรัพย์ในคดีมโนสาเร่นั้น หากอ่านตอนท้ายของมาตรา ๑๘๙ (๑) และ (๒) ท่านจะพบว่า กฎหมายให้กำหนดเพดานทุนทรัพย์เอาไว้ในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกามาในปี ๒๕๔๖ แก้ไขตัวเลขตามที่ท่านอ้างอิงมา ๒. แต่โดยหลักการและนโยบายการอัพเดทกฎหมายของทางสำนักงานฯแล้ว พระราชกฤษฎีกาไม่สามารถมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติได้เลยหากมิได้มีการบัญญัติยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง ๓. ดังนั้น ผลจึงเป็นว่า ภายหลังที่มีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกมาแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๘๙ จึงยังมีเนื้อความคงเดิม เพียงแต่ในการใช้มาตราดังกล่าว จะต้องดูพระราชกฎษฏีกาปี ๒๕๔๖ ประกอบการใช้ ๔. แต่โดยวิสัยวิญญูชนแล้ว คงไม่มีใครนั่งดูกฎหมายลำดับรองเพื่อประกอบการใช้งานประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับ หลาย ๆ สำนักพิมพ์จึงแก้ปัญหาโดยการ "แก้ไขเนื้อความลงไปในตัวมาตรา ๑๘๙" ซึ่งโดยหลักทฤษฎีแล้วไม่สามารถทำได้ครับ ๕. แต่อย่างไรก็ดี ทางสำนักงานได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการอ้างอิงเชิงอรรถลงไปในตัวมาตรา ๑๘๙ (๑) และ (๒) แล้ว โดยโยงให้เห็นว่ามาตรา ๑๘๙ ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกามาแก้ไขแล้ว จึงสรุปว่า ที่คุณวชิระได้ทำการปรับปรุงไว้นั้น "ไม่ผิด" ครับ แต่ถึงอย่างไร คำแนะนำและคำติติงของท่านเป็นสิ่งที่เราต้องการและยินดีน้อมรับความผิดพลาดหากมีขึ้นจริงครับ
นิติกรกฤษฎีกา <wasin.d@gmail>
Thursday, March 19, 2009 02:41:32 (GMT)   IP:172.30.0.10
หน้าแรก  <<<   1 2 3 4 5 6 7 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล