หน้าหลัก > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ > สถานที่ตั้ง


ห้องสมุดอมร จันทรสมบูรณ์ (ชั้น ๕) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑
เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล