หน้าหลัก > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ > วิธีขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร


ห้องสมุดอมร จันทรสมบูรณ์


๑. ติดต่อด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ)
     ห้องสมุดอมร  จันทรสมบูรณ ์  (ชั้น ๕)  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑
     เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ ๑

๓. ขอรับบริการทางโทรศัพท์  (ในเวลาราชการ)
     หมายเลข ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๕๑๒

๔. ขอรับบริการทางโทรสาร  (ในเวลาราชการ)
     หมายเลข ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๐บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล