หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > จัดซื้อ / จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [pdf print version]  
ประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถนนพระอาทิตย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่าวังช้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [pdf print version]  
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์กฎหมายไทยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ [pdf print version]  
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค [pdf print version]  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ครั้งที่ 2 [pdf print version]  

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล