หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > งานวิจัย
กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศฝรั่งเศส(นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์) [pdf print version]  
กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศกฤษ(นายยอดฉัตร ตสาริกา) [pdf print version]  
กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศสิงคโปร์(นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร) [pdf print version]  
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศสหรัฐอเมริกา(ผู้วิจัย นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ นายวรกร โอภาสนันท์ และนางสาววิลลี่ อมราภรณ์) [pdf print version]  
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศอังกฤษ(ผู้วิจัย นายสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ นายยอดฉัตร ตสาริกา และนางสาวฉันทพิมพ์ บรรจงจิตต์) [pdf print version]  
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศฝรั่งเศส(ผู้วิจัย นายตรีทศ นิโครธางกูร และนายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 6 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 7 ประเทศออสเตรเลีย (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 8 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 9 ประเทศสหรัฐอเมริกา (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 10 บทสรุป (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 1 บทนำ (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 2 ประเทศไทย (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 4 ประเทศสหราชอาณาจักร (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 5 ประเทศญี่ปุ่น (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
<<< 1 2  

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล