หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การพัฒนากฎหมาย
แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  [pdf print version]
แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี  [pdf print version]
เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอรับทำงานวิจัย

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล