หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Krisdika Focus/สรุปความเห็นทางกฎหมาย
สรุปความเห็นทางกฎหมายและร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๔๙  [pdf print version]
สรุปความเห็นทางกฎหมายและร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๔๘  [pdf print version]
สรุปความเห็นทางกฎหมายและร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๘  [pdf print version]
สรุปความเห็นทางกฎหมายและร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๔๘  [pdf print version]
สรุปความเห็นทางกฎหมายและร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๔๘  [pdf print version]
สรุปความเห็นทางกฎหมายและร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๔๘  [pdf print version]
สรุปความเห็นทางกฎหมายและร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘  [pdf print version]

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล