หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้างรายเดือน > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล