หน้าหลัก > องค์กร > แผนปฎิบัติราชการ > สรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย

สรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย

สรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย

 

 

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิตจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

๙๐๐

๖๗๗ เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๐๐

๘๗๓ เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๘๐๐

๙๗๕ เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕๒

๘๐๐

๘๓๕ เรื่อง

 

 

 

ประกอบด้วย

                               

                พระราชบัญญัติ                         ๖๐         เรื่อง

                พระราชกฤษฎีกา                     ๑๙๘        เรื่อง

                กฎกระทรวง                            ๑๕๗       เรื่อง

                ระเบียบ                                     ๑๔        เรื่อง

                ประกาศ                                     ๑๖         เรื่อง

                ความเห็น                                                ๓๘๘       เรื่อง

                คำแปล                                       ๒          เรื่อง

                รวม                                         ๘๓๕      เรื่อง


ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล